Tiến độ xây dựng

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2019

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 1/2019

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2018

Kết Cấu Phần Ngầm Block A TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block B TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ Block C TC sàn tầng 1 Thi công xong […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 8

Kết Cấu Phần Ngầm Block A: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP Thi công xong 100% Block B: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP Thi công xong 100% Block C: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% MEP Thi công xong 100% Kết Cấu Phần Thân Block A: […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7

  Kết Cấu Phần Ngầm Block A: TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% MEP: Thi công xong – 100% Block B: TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% MEP: Thi công xong – 100% Block C: TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% MEP: Thi công xong – […]

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6

1. Kết Cấu Phần Ngầm Block A: – TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% – MEP: Thi công xong – 100% Block B: – TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% – MEP: Thi công xong – 100% Block C: – TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100% […]

LỄ CẤT NÓC DỰ ÁN CITISOHO, QUẬN 2

Ngày 19/6, công trình dự án CITISOHO, Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, đã chính thức được cất nóc. Dự án do KIẾN Á phát triển và được xây dựng bởi Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng (COSACO). Lễ cất nóc là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai […]