Tiến độ xây dựng

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 2/2017 (18-25/2/2017)

Tiến độ chi tiết: Ép cọc đại trà Block C 307 tim Ép cọc đại trà Block B 268 tim Ép cọc đại trà Block A 186 tim Ép cọc đại trà Block Podium 72 tim Hình ảnh chi tiết:

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 2/17 (6-11/2/2017)

Tiến độ chi tiết: Ép cọc đại trà Block C (279 tim) Ép cọc đại trà Block B (251 tim) Ép cọc đại trà Block A (118 tim) Hình ảnh chi tiết:  

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 1/17 (07-14/1/2017)

Tiến độ chi tiết: Ép cọc đại trà Block C (279 tim) Ép cọc đại trà Block B (149 tim) Ép cọc đại trà Block A (57 tim) Hình ảnh chi tiết:

Tiến độ xây dựng tuần 2/12 (03/12 – 10/12/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà Block C: 197 tim Hình ảnh:

Tiến độ xây dựng tuần 4/11 (19/11 – 26/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 74 tim Hình ảnh:

Tiến độ xây dựng tuần 3/11 (12/11-19/11/2016)

Tiến độ chi tiết:  Ép cọc đại trà block C 44 tim Hình ảnh: