TÒA A
 • Số tầng: 25
 • Số căn: 253
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc
TÒA B
 • Số tầng: 24
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc
TÒA C
 • Số tầng: 24
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Bắc và Tây Nam