TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2019

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block B

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block C

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Kết Cấu Phần Thân

Block A

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn mái 100%

Block B

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Block C

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Kết cấu Phần Thân

Block A

 • Xây tường 1~Mái 95% Đạt tiến độ
 • MEP 2~28 95% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~Mái 95% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~28) (22~28) (95%) (95%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm cán nền (2~28) (2~28) (95%)(95%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 2~28 90% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~28) (2~28) (90%) (90%) Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~22 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 90% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thang máy 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 85% Đạt tiến độ
 • Hệ thống MEP 85% Đạt tiến độ

Block B

 • Xây tường 1~Mái 95%% Đạt tiến độ
 • MEP 2~28 95% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~Mái 95% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~28) (25~27) (90%)(90%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm, cán nền (3~28)(3~28) (95%)(90%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 3~27 90% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~28) (2~28) (95%) (95%) Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~22 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 380% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thang máy 85% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 85% Đạt tiến độ
 • Hệ thống MEP Tầng trệt Tầng hầm (85%) (85%) Đạt tiến độ

Block C

 • Xây tường 1~Mái 95% Đạt tiến độ
 • MEP 1~27 95% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~27 95% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~27)(25~27) (95%)(95%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm, cán nền (2~27)(2~27) (95%)(95%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 2~26 90% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~27)(2~27) (95%) (95%)Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~24 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 85% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 90% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt tủ bếp 3-11 85% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thang máy 90% đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 3-27 655 đạt tiến độ
 • Hệ thống MEP Tầng trệt, Tầng hầm (85%), (80%) Đạt tiến độ