TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6

1. Kết Cấu Phần Ngầm
Block A:
– TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100%
– MEP: Thi công xong – 100%
Block B:
– TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100%
– MEP: Thi công xong – 100%
Block C:
– TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100%
– MEP: Thi công xong – 100%
Block Thương Mại
– Kết cấu: Chưa thi công – 0%
– MEP: Chưa thi công – 0%
2. Kết Cấu Phần Thân
Block A
– Kết cấu: TC sàn KT thang máy – 90%
– MEP: TC sàn mái – 90%
Block B
– Kết cấu: TC sàn KT thang máy – 100%
– MEP: TC sàn KT thang máy – 100%
Block C
– Kết cấu: TC sàn KT thang máy – 100%
– MEP: TC sàn KT thang máy – 100%
Block Thương Mại
– Kết cấu: Chưa thi công – 0%
– MEP: Chưa thi công – 0%
3. Hoàn thiện Phần Thân
Block A
– Xây tường – 60%
– MEP – 80%
– Tô tường – 80%
– Trát bột – 80%
– Chống thấm cán nền – 80%
– Thi công ốp lát gạch – 70%
– Lắp đặt cửa nhôm kính lan can sắt – 80%
– Thi công trần thạch cao – 80%
– Thoát nước tổng – Tầng trệt – 85%
Block B
– Xây tường – 80%
– MEP – 80%
– Tô tường – 70%
– Trát bột – 80%
– Chống thấm cán nền – 80%
– Thi công ốp lát gạch – 70%
– Lắp đặt cửa nhôm kính lan can sắt – 80%