TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2019

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block B

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block C

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Kết Cấu Phần Thân

Block A

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn mái 100%

Block B

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Block C

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Hoàn thiện phần thân

Block A

 • Xây tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • MEP 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • Trát bột 1~Mái (100%) (100%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm cán nền 1~Mái (100%)(100%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~28) (2~28) (100%) (100%) Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~22 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 100% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thang máy 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 100% Đạt tiến độ
 • Hệ thống MEP 100% Đạt tiến độ

Block B

 • Xây tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • MEP 2~28 100% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~28) (25~27) (100%)(100%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm, cán nền (3~28)(3~28) (100%)(100%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 3~27 100% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~28) (2~28) (100%) (100%) Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~22 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 3 100% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thang máy 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 100% Đạt tiến độ
 • Hệ thống MEP Tầng trệt Tầng hầm (100%) (100%) Đạt tiến độ

Block C

 • Xây tường 1~Mái 100% Đạt tiến độ
 • MEP 1~27 100% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~27 100% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~27)(25~27) (100%)(100%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm, cán nền (2~27)(2~27) (100%)(100%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 2~26 100% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~27)(2~27) (100%) (100%)Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~24 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 100% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt tủ bếp 3-11 100% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thang máy 100% đạt tiến độ
 • TC lắp đặt thiết bị điện căn hộ 3-27 100% đạt tiến độ
 • Hệ thống MEP Tầng trệt, Tầng hầm (100%), (100%) Đạt tiến độ