TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 8

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A:

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
 • MEP Thi công xong 100%

Block B:

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
 • MEP Thi công xong 100%

Block C:

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
 • MEP Thi công xong 100%

Kết Cấu Phần Thân

Block A:

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn mái 100%

Block B:

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Block C:

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Hoàn thiện Phần Thân

Block A:

 • Xây tường 1~Mái 85%
 • MEP 2~28 85%
 • Tô tường 2~Mái 85%
 • Trát bột (2~26) (22~26) (85%) (75%)
 • Chống thấm cán nền (2~27) (2~25) (85%) (85%)
 • TC ốp lát gạch 2~25 80%
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~22)(2~26) (80%)(85%)
 • TC trần thạch cao 2~22 75%
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 80%
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 85%

Block B

 • Xây tường 1~Mái 80%
 • MEP 2~28 80%
 • Tô tường 2~Mái 75%
 • Trát bột (2~25)(22~26) (85%)(70%)
 • Chống thấm, cán nền (3~26)(3~26) (80%)(80%)
 • TC ốp lát gạch 3~25 85%
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~22)(2~25) (80%)(85%)
 • TC trần thạch cao 2~22 80%
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 80%
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 85%

Block C

 • Xây tường 1~Mái 80%
 • MEP 2~27 85%
 • Tô tường 2~27 85%
 • Trát bột (2~23)(23~25) (75%)(75%)
 • Chống thấm, cán nền (2~24)(2~24) (75%)(80%)
 • TC ốp lát gạch 2~24 75%
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~22) (2~25) (70%)(80%)
 • TC trần thạch cao 2~18 80%
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 80%
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 85%