TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2018

Kết Cấu Phần Ngầm

Block A

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block B

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Block C

 • TC sàn tầng 1 Thi công xong 100% Đạt tiến độ
 • MEP Thi công xong 100% Đạt tiến độ

Kết Cấu Phần Thân

Block A

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn mái 100%

Block B

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Block C

 • Kết cấu TC sàn KT thang máy 100%
 • MEP TC sàn KT thang máy 100%

Hoàn thiện Phần Thân

Block A

 • Xây tường 1~Mái 85% Đạt tiến độ
 • MEP 2~28 85% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~Mái 85% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~28) (22~28) (85%) (85%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm cán nền (2~28) (2~28) (85%)(85%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 2~28 85% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~28) (2~28) (85%) (85%) Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~22 80% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 30% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 85% Đạt tiến độ

Block B

 • Xây tường 1~Mái 85% Đạt tiến độ
 • MEP 2~28 85% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~Mái 85% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~28) (25~27) (85%)(80%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm, cán nền (3~28)(3~28) (85%)(85%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 3~27 85% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~28) (2~28) (85%) (85%) Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~22 85% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 30% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 85% Đạt tiến độ

Block C

 • Xây tường 1~Mái 90% Đạt tiến độ
 • MEP 1~27 90% Đạt tiến độ
 • Tô tường 1~27 90% Đạt tiến độ
 • Trát bột (2~27)(25~27) (85%)(80%) Đạt tiến độ
 • Chống thấm, cán nền (2~27)(2~27) (85%)(85%) Đạt tiến độ
 • TC ốp lát gạch 2~26 85% Đạt tiến độ
 • TC cửa nhôm kính, lan can sắt (2~27)(2~27) (90%) (90%)Đạt tiến độ
 • TC trần thạch cao 2~24 85% Đạt tiến độ
 • TC lắp đặt cửa gỗ 3~11 30% Đạt tiến độ
 • Thoát nước tổng Tầng trệt 85% Đạt tiến độ