TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 5/2018

Tiến độ chi tiết:

Kết Cấu Phần Ngầm

 • Block A: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
  MEP: Thi công xong 100%
 • Block B: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
  MEP: Thi công xong 100%
 • Block C: TC sàn tầng 1 Thi công xong 100%
  MEP: Thi công xong 100%

Kết Cấu Phần Thân

 • Block A: Kết cấu TC cột vách tầng 27-28 40%
  MEP: TC cột vách tầng 27-28 60%
 • Block B: Kết cấu TC sàn tầng 28 80%
  MEP: TC sàn tầng 28 60%
 • Block C: Kết cấu TC cột vách tầng mái 30%
  MEP: TC cột vách tầng mái 50%

Hoàn thiện Phần Thân

Block A

 • Xây tường 22 40%
 • Tô tường (15~19) (60%)
 • Trát bột (2~16): 75%; (17~18): 10%
 • MEP 12~19: 40%
 • Chống thấm cán nền 12~15: 60%

Block B

 • Xây tường (22): (60%) ; (17~21): (80%)
 • Tô tường (16~19): (60%) (9~15): (80%)
 • Trát bột (2~15): 70%; (16~19):40%
 • MEP 12~19 40%
 • Chống thấm cán nền 6~9: 60%

Block C

 • Xây tường (22): (60%); (17~21): (70%)
 • Tô tường (16~19): (50%); (9~15): (80%)
 • Trát bột (2~15): 70%; (16~19): 50%
 • MEP 12~19 70%
 • Chống thấm cán nền 6~10 80%