TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 10/2017

Tiến độ chi tiết:

1. Kết cấu phần ngầm:

– Block A, B, C: Thi công sàn tầng 1 và MEP đạt 100%

2. Kết cấu phần thân:

– Block A: Thi công cột sàn tầng 2-3 đạt 10%

– Block B: Thi công sàn tầng 2 đạt 70%

– Block C: Thi công sàn tầng 3 đạt 50%

Hình ảnh chi tiết:

Block A đổ bê tông sàn tầng 2

soho1

Bê tông cầu thang bộ tầng 2

soho2

Block A đang thi công cốp pha cột vách tầng 2-3

soho3

Lắp giàn dáo cốp pha sàn tầng 3

soho4

Block B Đang hoàn thiện lắp dựng cốt thép, cốp pha sàn tầng 2

soho5

Block B Đang hoàn thiện lắp dựng cốt thép, cốp pha sàn tầng 2

soho6

Block C  thi công cốp pha dầm sàn  tầng 3

soho7

Đang lắp hệ giàn chống rơi và bao che tầng 2

soho8