TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 7/2017 (30/6 – 6/7/2017)

Tiến độ chi tiết:

Phần ngầm:

Block A:

  • Kết cấu móng đạt 90%
  • MEP đạt 40%

Block B:

  • Kết cấu móng đạt 100%
  • MEP đạt 40%

Block C:

  • Kết cấu móng đạt 100%
  • MEP đạt 40%

 

Hình ảnh chi tiết:

 

 

2

M3, M4,M3A đã đổ bê tông xong giai đoạn1 đang thi công thép cho giai đoạn 2

3

Các đài móng của Block B đang bô thép cột vách, đang tiến hành lắp đất

4

Block C đang lắp dựng thép sàn, cột vách hầm và lắp đất các đài móng

DSC_4432 (Copy)

DSC_4434 (Copy)

DSC_4435 (Copy)

DSC_4437 (Copy)

DSC_4438 (Copy)

DSC_4439 (Copy)

DSC_4441 (Copy)

DSC_4442 (Copy)

DSC_4446 (Copy)

DSC_4447 (Copy)

DSC_4449 (Copy)

DSC_4450 (Copy)