TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 1/17 (07-14/1/2017)

Tiến độ chi tiết:

Ép cọc đại trà Block C (279 tim)

Ép cọc đại trà Block B (149 tim)

Ép cọc đại trà Block A (57 tim)

Hình ảnh chi tiết:

DSC_1170 (Copy)

DSC_1171 (Copy)

DSC_1315 (Copy)

DSC_1316 (Copy)

DSC_1329 (Copy)

DSC_1330 (Copy)

DSC_1331 (Copy)

DSC_1332 (Copy)

DSC_1333 (Copy)

DSC_1334 (Copy)

DSC_1335 (Copy)

DSC_2176 (Copy)

DSC_2177 (Copy)

DSC_2178 (Copy)

DSC_2224 (Copy)

DSC_2225 (Copy)

DSC_2226 (Copy)

DSC_2228 (Copy)

DSC_2229 (Copy)

DSC_2230 (Copy)

DSC_2387 (Copy)

DSC_2388 (Copy)

DSC_2389 (Copy)

DSC_2390 (Copy)

DSC_2391 (Copy)

DSC_2392 (Copy)