TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 2/17 (6-11/2/2017)

Tiến độ chi tiết:

  • Ép cọc đại trà Block C (279 tim)
  • Ép cọc đại trà Block B (251 tim)
  • Ép cọc đại trà Block A (118 tim)

Hình ảnh chi tiết:

DSC_2694 (Copy)

DSC_2695 (Copy)

DSC_2696 (Copy)

DSC_2697 (Copy)

DSC_2698 (Copy)

DSC_2699 (Copy)

DSC_2752 (Copy)

DSC_2753 (Copy)

DSC_2754 (Copy)

DSC_2755 (Copy)

DSC_2770 (Copy)

DSC_2771 (Copy)

DSC_2780 (Copy)

DSC_2795 (Copy)