Tiến độ xây dựng tuần 2/12 (03/12 – 10/12/2016)

Tiến độ chi tiết: 

  • Ép cọc đại trà Block C: 197 tim

Hình ảnh:

dsc_1170-copy

dsc_1171-copy

dsc_1315-copy

dsc_1316-copy

dsc_1329-copy

dsc_1330-copy

dsc_1331-copy

dsc_1333-copy

dsc_1334-copy

dsc_1335-copy