TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 2/2017 (18-25/2/2017)

Tiến độ chi tiết:

Ép cọc đại trà Block C 307 tim

Ép cọc đại trà Block B 268 tim

Ép cọc đại trà Block A 186 tim

Ép cọc đại trà Block Podium 72 tim

Hình ảnh chi tiết:

DSC_2780 (Copy)

DSC_2771 (Copy)

DSC_2770 (Copy)

DSC_2755 (Copy)

DSC_2753 (Copy)

DSC_2752 (Copy)

DSC_2699 (Copy)