TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 8/2017 (11/8 – 17/7/2017)

Tiến độ chi tiết:

Phần ngầm:

Block A:

  • TC đáy sàn hầm (100%)
  • MEP (100%)

Block B:

  • TC đáy sàn hầm (100%)
  • MEP (100%)

Block C:

  • TC sàn trệt (100%)
  • MEP (100%)

Hình ảnh chi tiết:

DSC_4831 (Copy)

DSC_4832 (Copy)

DSC_4833 (Copy)

DSC_4834 (Copy)

DSC_4835 (Copy)

DSC_4836 (Copy)

DSC_4837 (Copy)

DSC_4838 (Copy)

DSC_4839 (Copy)

DSC_4840 (Copy)

DSC_4841 (Copy)

DSC_4842 (Copy)

DSC_4843 (Copy)

DSC_4844 (Copy)

DSC_4845 (Copy)

DSC_4846 (Copy)

DSC_4847 (Copy)

DSC_4848 (Copy)

DSC_4850 (Copy)

DSC_4851 (Copy)