Tiến độ xây dựng tuần 3/11 (12/11-19/11/2016)

Tiến độ chi tiết: 

  • Ép cọc đại trà block C 44 tim

Hình ảnh:

dsc_0975-copy

dsc_0974-copy

dsc_0973-copy

dsc_0926-copy

dsc_0925-copy

dsc_0924-copy

dsc_0923-copy