Tiến độ xây dựng tuần 4/11 (19/11 – 26/11/2016)

Tiến độ chi tiết: 

  • Ép cọc đại trà block C 74 tim

Hình ảnh:

dsc_0639-copy

dsc_0641-copy

dsc_0992-copy

dsc_0993-copy

dsc_0994-copy

dsc_1005-copy

dsc_1006-copy

dsc_1007-copy

dsc_1083-copy

dsc_1084-copy

dsc_1085-copy