TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7

 

 1. Kết Cấu Phần Ngầm

Block A:

 • TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100%
 • MEP: Thi công xong – 100%

Block B:

 • TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100%
 • MEP: Thi công xong – 100%

Block C:

 • TC sàn tầng 1: Thi công xong – 100%
 • MEP: Thi công xong – 100%

Block Thương Mại

 • Kết cấu: Chưa thi công – 0%
 • MEP: Chưa thi công – 0%
 1. Kết Cấu Phần Thân

Block A

 • Kết cấu: TC sàn KT thang máy – 100%
 • MEP: TC sàn mái – 100%

Block B

 • Kết cấu: TC sàn KT thang máy – 100%
 • MEP: TC sàn KT thang máy – 100%

Block C

 • Kết cấu: TC sàn KT thang máy – 100%
 • MEP: TC sàn KT thang máy – 100%

Block Thương Mại

 • Kết cấu: Chưa thi công – 0%
 • MEP: Chưa thi công – 0%
 1. Hoàn thiện Phần Thân

Block A

 • Xây tường – mái – 65%
 • MEP – tầng 2 đến 28 – 70%
 • Tô tường – tầng 2 đến 27 – 80%
 • Trát bột – 60%
 • Chống thấm cán nền – 70%
 • Thi công ốp lát gạch – 70%
 • Lắp đặt cửa nhôm kính lan can sắt – 60%
 • Thi công trần thạch cao – tầng 2 đến 18 – 50%
 • TC lắp đặt cửa gỗ – tầng 3 đến 8 – 60%
 • Thoát nước tổng – Tầng trệt – 85%

Block B

 • Xây tường – mái – 60%
 • MEP – tầng 2 đến 28 – 70%
 • Tô tường – tầng 2 đến 25 – 70%
 • Trát bột – 80%
 • Chống thấm cán nền – 65%
 • Thi công ốp lát gạch – 60%
 • Lắp đặt cửa nhôm kính lan can sắt – 60%
 • Thi công trần thạch cao – tầng 2 đến 17 – 50%
 • TC lắp đặt cửa gỗ – tầng 9 đến 11 – 60%
 • Thoát nước tổng – Tầng trệt – 85%

 

Block C

 • Xây tường – mái – 70%
 • MEP – tầng 2 đến 27 – 75%
 • Tô tường – tầng 2 đến 24 – 80%
 • Trát bột – 70%
 • Chống thấm cán nền – 70%
 • Thi công ốp lát gạch – tầng 2 đến 18 – 65%
 • Lắp đặt cửa nhôm kính lan can sắt – 70%
 • Thi công trần thạch cao – 70%
 • TC lắp cửa gỗ – tầng 6 đến 11 – 60%
 • Thoát nước tổng – Tầng trệt – 80%

Block Thương mại

 • Chưa thi công – 0%